Close

PROJEKT »RAZVOJ INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA ORODJA ZA DELODAJALCE ZA NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJO UKREPOV S PODROČJA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU« (ISOP)

SPLETNO ORODJE

Interaktivno spletno orodje za promocijo zdravja na delovnem mestu (ISOP) nudi strokovno podporo pri načrtovanju programov promocije zdravja na delovnem mestu in pripravi ukrepov v okviru le-teh.

SPLETNA BAZA DOBRIH PRAKS

V spletni bazi dobrih praks lahko z različnimi iskalnimi kriteriji identificirate dobre prakse promocije zdravja pri delu, ki se že izvajajo v slovenskih podjetjih, podobnim vašemu ali pa predstavite lastne primere dobre prakse.

SVETOVANJE

Strokovnjak s področja promocije zdravja na delovnem mestu vam nudi brezplačno pomoč in podporo pri načrtovanju, izvajanju ali evalvaciji programov promocije zdravja na delovnem mestu v vašem podjetju.

GRADIVA ZA DELODAJALCE

Za delodajalce bomo tekom projekta pripravili strokovna informativna gradiva s področja zdravja pri delu. Prenesli jih boste lahko v PDF obliki, jih natisnili in razdelili svojim zaposlenim.

Dobro zdravje je vredno več kot največje bogastvo.

(latinski pregovor)

Učenje je definirano kot sprememba v vedenju. Ničesar se nisi naučil, če tega ne uporabljaš v praksi.

 (Don Shula in Ken Blanchard)

Želja je ključ do motivacije, vendar boste želeni uspeh dosegli le z odločnostjo in vztrajnim sledenjem cilju.

(Mario Andrett)

Za uspeh je potrebno prevzeti odgovornost. Uspešni ljudje imajo skupno le eno lastnost: vsi so sposobni prevzeti odgovornost.

(Michael Kor)

Novice

ZDS

SGZ

Projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Spletno stran v okviru projekta POLET v letih 2019 – 2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

EU
RS