Close

25. 8. 2016

Pozitivno mnenje Inšpektorata RS za delo o orodju ISOP

Velik interes za udeležbo na majskih in junijskih Praktičnih seminarjih o uporabi spletnega pripomočka za izdelavo programa promocije zdravja na delovnem mestu, ki so potekali v Ljubljani in Mariboru, ter pozitivne kritike udeležencev potrjujejo uporabno vrednost Interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu (orodja ISOP).

Poleg tega je v mesecu juliju 2016 strokovno mnenje o orodju ISOP podal tudi Inšpektorat RS za delo. V dopisu so med drugim zapisali, da je dodana vrednost orodja ISOP predvsem to, da je namenjeno samozaposlenim, mikro in malim podjetjem, poleg tega pa poudarja vse tiste prijeme, ki delodajalcem omogočajo ugotavljanje stanja na področju zdravja zaposlenih in posledično učinkovito izvajanje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu. Zaradi enostavnosti in jasnosti je orodje ISOP uporabno za vse tiste, ki v promociji zdravja prepoznavajo jasen »cost-benefit«.

Orodje ISOP je brezplačno dostopno vsem registriranim uporabnikom na tej povezavi.