Close

PROJEKT »RAZVOJ INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA ORODJA ZA DELODAJALCE ZA NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJO UKREPOV S PODROČJA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU« (ISOP)

Projektne aktivnosti

V okviru projekta bomo izvajali sledeče projektne aktivnosti:

  1. Vzpostavili bomo spletno platformo, preko katere bodo delodajalci lahko dostopali do orodja, baze primerov domačih dobrih praks in strokovnih informativnih gradiv, izdelanih v okviru projekta.
  2. Zasnovali bomo interaktivno spletno orodje in dodatne pripomočke, kot so check-liste, vprašalniki, predloge, obrazci, gradivo idr., s katerimi bo delodajalec sam izdelal načrt promocije zdravja na delovnem mestu glede na značilnosti svojega podjetja.
  3. Izdelali bomo spletno bazo primerov slovenskih dobrih praks s področja promocije zdravja na delovnem mestu, ki bo uporabnikom omogočala, da z različnimi iskalnimi kriteriji identificirajo dobre prakse, ki se že izvajajo v slovenskih podjetjih.
  4. Pripravili bomo brezplačna strokovna informativna gradiva s področja zdravja na delovnem mestu.
  5. Delodajalcem bo strokovnjak s področja promocije zdravja na delovnem mestu ves čas trajanja projekta nudil podporo in pomoč pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji promocije zdravja na delovnem mestu preko brezplačnih telefonskih in e-svetovanj.
  6. Ustanovili  bomo Svetovalni odbor predstavnikov slovenskih podjetij na celotnem območju Republike Slovenije. Člane Svetovalnega odbora bomo: redno obveščali o poteku in aktivnostih projekta ter jih povabili k sodelovanju v projektnih aktivnostih.
  7. Ob zaključku projekta bomo izvedli novinarsko konferenco z namenom promocije projekta in obveščanja ter informiranja širše strokovne in zainteresirane javnosti o rezultatih projekta.
  8. Ob zaključku projekta bomo organizirali strokovno zaključno konferenco, na kateri bomo predstavili projektne aktivnosti in rezultate.

ZDS

SGZ

Projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.