Close

PROJEKT »RAZVOJ INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA ORODJA ZA DELODAJALCE ZA NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJO UKREPOV S PODROČJA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU« (ISOP)

Telefonsko svetovanje

Komu je namenjeno telefonsko svetovanje?

Telefonsko svetovanje je namenjeno osebam, ki so v posameznem podjetju zadolžene za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo promocije zdravja na delovnem mestu (v nadaljevanju PZDM) in imajo konkretna vprašanja/dileme s tega področja.

Kdaj je na voljo telefonsko svetovanje?

Telefonsko svetovanje je na voljo vsak torek (v kolikor je to delovni dan) med 9.00 in 11.00 uro.

V primeru kakšnih dilem in vprašanj lahko koristim telefonsko svetovanje?

Telefonsko svetovanje vam je na voljo v primeru:

  • vprašanj v zvezi z načrtovanjem PZDM (npr. kako izvedemo analizo potreb zaposlenih na področju PZDM, kakšni ukrepi so primerni za uresničevanje posameznih ciljev (npr. zmanjšati stres zaposlenih, povečati telesno aktivnost zaposlenih), kako pripravimo načrt izvajanja PZDM ipd.),
  • vprašanj v zvezi z izvajanjem PZDM (npr. kako motiviramo zaposlene za udeleževanje aktivnosti PZDM, kako spremljamo izvajanje aktivnosti PZDM ipd.),
  • vprašanj v zvezi z vrednotenjem PZDM (npr. kako pripravimo načrt vrednotenja, kaj vse lahko vrednotimo ipd.),
  • osnovnih pravnih vprašanj v zvezi s PZDM (npr. kaj vse moramo narediti v okviru PZDM, da zadostimo Zakonu o varnosti in zdravju pri delu ipd.).
Kako poteka telefonsko svetovanje?

V torek med 9.00 in 11.00 uro pokličite telefonsko številko 040 330 104. V kolikor je številka zasedena, poskusite ponovno poklicati nekoliko kasneje, ali pa pošljite vaše vprašanje preko obrazca za e-svetovanje

Ko vzpostavite zvezo s svetovalcem, bo le-ta od vas najprej želel osnovne podatke o podjetju (vaše ime in priimek, vašo funkcijo v podjetju, ime podjetja, regija, gospodarska panoga, število zaposlenih, ali je podjetje član kakšne gospodarske zbornice), zato vas prosimo, da te podatke pripravite še preden pokličete.

Nato se boste s svetovalcem pogovorili o težavi, zaradi katere ste poklicali. Svetovalec vam bo svetoval, kako se lahko lotite reševanja težave. V primeru kompleksnejše težave, vas bo morda svetovalec prosil, da se ponovno slišita oziroma vam bo predlagal, da vam v določenem roku pošlje odgovor preko elektronske pošte.  

Eno telefonsko svetovanje traja največ 30 minut

Z vsemi podatki bomo skrbno ravnali, vaše ime in priimek ter ime podjetja bomo obravnavali zaupno in uporabili le za lastno evidenco.

ZDS

SGZ

Projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.