Close

PROJEKT »RAZVOJ INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA ORODJA ZA DELODAJALCE ZA NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJO UKREPOV S PODROČJA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU« (ISOP)

Gradiva

Tekom projekta pripravljamo različna strokovna informativna gradiva s področja zdravja pri delu na teme obvladovanje stresa, zmanjševanje izgorevanja, zdrava prehrana, telesna dejavnost, ergonomija in drugo.

Vsa gradiva so dostopna v PDF obliki in jih bo možno natisniti ter uporabiti pri izvajanju konkretnih ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu.

Oglejte si do sedaj izdelane članke, zloženke in plakat.

ZDS

SGZ

Projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.