Close

PROJEKT »RAZVOJ INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA ORODJA ZA DELODAJALCE ZA NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJO UKREPOV S PODROČJA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU« (ISOP)

Partnerji

1. Združenje delodajalcev Slovenije (nosilec)

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) je prvo prostovoljno gospodarsko interesno združenje v Sloveniji, ki zastopa in ščiti interese delodajalcev že od leta 1994. ZDS je spoštovan socialni partner, tako v bipartitnem kot tripartitnem socialnem dialogu. V ZDS je danes povezanih več kot 1.400 slovenskih podjetij, ki so panožno organizirani v 11 sekcij dejavnosti. Skupaj uveljavljamo interese podjetij in z upoštevanjem širših makroekonomskih danosti zagotavljamo reprezentativen in enoten glas delodajalcev.

Kontakt:

Elektronski naslov: delodajalci@zds.si

Telefonska številka: 01 563 48 89


ZDS

2. Štajerska gospodarska zbornica (partner)

Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) predstavlja gospodarske subjekte v Podravski regiji, zagotavlja širok spekter poslovnih storitev in pripravlja zakonodajne predloge skupaj z drugimi akterji, ki so namenjeni večji rasti konkurenčnosti. Organizira strokovna in poslovna srečanja ter dogodke, nudi informacije in predstavlja most povezovanja in zagotavljanja storitev podjetjem, aktualnih za gospodarstvo. Članom nudi kontakte, svetovalno-informacijske storitve, organizira mednarodna srečanja s tujimi podjetji in izvaja promocijske aktivnosti za gospodarstvo v regiji: poslovne konference, posvete, raziskave, informativna gradiva, vključno z e-Izzivi in časopisom Gospodarski izzivi.

ŠGZ je razvila partnerstva z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi institucijami, sodeluje z nacionalno in lokalno politično strukturo, občinami, nevladnimi organizacijami, univerzo in različnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami ter drugimi organizacijami, ki so pomembne za razvoj regije in podporo podjetjem.

Kontakt:

Kontaktna oseba:  Vesna Herženjak

Elektronski naslov: vesna.herzenjak@stajerskagz.si

Telefonska številka: 02 220 87 42

SGZ

ZDS

SGZ

Projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.