Close

PROJEKT »RAZVOJ INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA ORODJA ZA DELODAJALCE ZA NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJO UKREPOV S PODROČJA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU« (ISOP)

O projektu

Projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu« (ISOP) je bil izbran na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016.

Glavni nosilec projekta je Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS), partner projekta pa Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ).

Projekt smo začeli izvajati julija 2015 in ga bomo predvidoma sklenili v začetku novembra 2016.

Namen projekta

Namen projekta ISOP je vzpostavitev inovativne spletne platforme, v okviru katere bo izdelano interaktivno spletno orodje za strokovno podporo pri načrtovanju promocije zdravja na delovnem mestu. Preko spletne platforme bodo imeli delodajalci dostop do strokovnega in informativnega gradiva, baze primerov domačih dobrih praks ter strokovne pomoči in podpore pri reševanju konkretnih vprašanj v obliki telefonskih in e-svetovanj s področja promocije zdravja na delovnem mestu.

Cilji projekta

V okviru projekta ISOP želimo doseči sledeče cilje:

  1. Krepitev usposobljenosti in zmogljivosti slovenskih delodajalcev za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo promocije zdravja na delovnem mestu.
  2. Ohranjanje in krepitev telesnega ter duševnega zdravja zaposlenih v slovenskih podjetjih in posledično manjše koriščenje zdravstvenih storitev.
  3. Zmanjšanje absentizma, prezentizma in fluktuacije zaposlenih, kar bo vplivalo na znižanje stroškov delodajalcev in ZZZS, izboljšanje produktivnosti zaposlenih in posledično povečanje konkurenčnosti slovenskih podjetij.

ZDS

SGZ

Projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.