Close

PROJEKT »RAZVOJ INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA ORODJA ZA DELODAJALCE ZA NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJO UKREPOV S PODROČJA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU« (ISOP)

Baza dobrih praks

Spletna baza dobrih praks zajema dobre prakse s področja promocije zdravja na delovnem mestu v slovenskih podjetjih. V spletni bazi lahko s pomočjo različnih iskalnih kriterijev najdete ukrepe, ki se že izvajajo v podjetjih ali pa oddate svoj primer dobre prakse in s tem pomagate dograjevati bazo.

Baza se neprestano osvežuje.

ZDS

SGZ

Projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.