Close

PROJEKT »RAZVOJ INTERAKTIVNEGA SPLETNEGA ORODJA ZA DELODAJALCE ZA NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJO UKREPOV S PODROČJA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU« (ISOP)

Svetovanja

V okviru projekta ISOP sta delodajalcem na voljo brezplačna strokovna pomoč in podpora pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji promocije zdravja na delovnem mestu v obliki telefonskih in e-svetovanj. Svetovalec, strokovnjak s področja promocije zdravja na delovnem mestu, bo nudil konkretne nasvete za reševanje ovir in dilem pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu (v nadaljevanju PZD).

Svetovanja so na voljo v primeru:

  • vprašanj v zvezi z načrtovanjem PZD (npr. kako izvedemo analizo potreb zaposlenih na področju PZD, kakšni ukrepi so primerni za uresničevanje posameznih ciljev (npr. zmanjšati stres zaposlenih, povečati telesno aktivnost zaposlenih), kako pripravimo načrt izvajanja PZD ipd.),
  • vprašanj v zvezi z izvajanjem PZD (npr. kako motiviramo zaposlene za udeleževanje aktivnosti PZD, kako spremljamo izvajanje aktivnosti PZD ipd.),
  • vprašanj v zvezi z evalvacijo PZD (npr. kako pripravimo načrt evalvacije, kaj vse lahko evalviramo ipd.),
  • osnovnih pravnih vprašanj v zvezi s PZD (npr. kaj vse moramo narediti v okviru PZD, da zadostimo Zakonu o varnosti in zdravju pri delu ipd.).

ZDS

SGZ

Projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.